Doradzamy w zakresie energetyki rozproszonej
„Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość energetyki, a magazynowanie energii to kluczowy czynnik, który zdecyduje o tempie odchodzenia od scentralizowanego modelu zaopatrzenia w energię do modelu rozproszonego.”
Klasterenergii.pl
Klastry energii w Polsce

Samorządy

Samorząd tworzy prawne, przestrzenne i inwestycyjne podstawy lokalnego rynku energii. Uczestnictwo JST w klastrze energii to wyraz troski o rozwój gospodarczy regionu oraz realne korzyści dla lokalnej społeczności.

Przedsiębiorcy

Klaster energii to formuła współdziałania różnych podmiotów gospodarczych i osiąganie wartości dodanej przez każdego z nich. To miejsce na wykształcenie kompetencji funkcjonowania na rynku energetyki rozproszonej.

Oferta

Powołanie klastra, wypracowanie strategii jego działania i rozwoju oraz wsparcie na wszystkich etapach realizacji inwestycji wymaga kompetencji i doświadczenia. Zrealizowane projekty to najlepszy dowód posiadania takich kompetencji.

adres

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa

kontakt
+48 505 971 579
+48 507 414 128
kontakt@admpoland.eu
biuro czynne
Pon – Czw: 09.00 – 17.00
Pt: 09.00 – 15.00