- Doradzamy w zakresie energii rozproszonej -

Autor: Edyta Kunc

Czy zaświeci słońce dla magazynów energii w Polsce?

Czy zaświeci słońce dla magazynów energii w Polsce?

Opis obecnego stanu prawnego w zakresie magazynów energii oraz magazynowania energii, omówienie projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 5 października 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących magazynów energii, ocena zapisów dotyczących magazynowania energii w Projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku z 23 listopada 2018 r (więcej…)
Magazyny energii w Polsce

Magazyny energii w Polsce

Opis regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania magazynów energii w polskim systemie elektroenergetycznym z uwzględnieniem różnych segmentów rynku: magazyny o dużych pojemnościach, na potrzeby przedsiębiorstw, domowe magazyny energii, na potrzeby rozwoju elektromobilności. (więcej…)