niedziela, 3 grudnia Doradzamy w zakresie energetyki rozproszonej
Shadow

IV Kongres Magazynowanie Energii w Polsce

  • dostępne technologie i ich koszty
  • modele biznesowe użytkowania magazynów energii
  • regulacje prawne
  • kierunki badań
  • doświadczenia rynkowe

Kongres jest miejscem spotkania i dyskusji na temat potrzeby i potencjału stosowania magazynów energii w Polsce. Szczególną uwagę poświęcimy modelom biznesowym stosowania magazynów energii w Polsce: jakie są obecnie a jakie pojawią się w perspektywie najbliższych lat? Ocenie zostanie poddany udział magazynów energii w rynku mocy i rynku DSR. Przyjrzymy się faktom dotyczącym instalowania magazynów energii na potrzeby instalacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ważnym tematem będą modele biznesowe wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej dla firm oraz z niewystarczających parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych.