czwartek, 18 kwietnia Doradzamy w zakresie energetyki rozproszonej
Shadow

Klastry energii to szansa na budowę lokalnego rynku energii, na którym korzyści osiągają zarówno lokalni wytwórcy, jak też oraz odbiorcy energii, przyczyniając sie jednocześnie do gospodarczego rozwoju regionu. Klaster enregii to również szansa na wykształcenie kompetencji w zakresie działania na rynku energetyki rozproszonej oraz rozwinięcie nowych produktów i usług.

Klaster energii to porozumienie cywilno-prawne.

Nie jest odrębnym podmiotem, nie posiada osobowości prawnej. W jego skład mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego oraz m.in. uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe, instytuty badawcze. Przedmiot działalności klastra energii dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu niższym niż 110 kV. Obszar działania ograniczony jest do jednego powiatu lub 5 gmin.

Klaster energii reprezentowany jest przez koordynatora.

Koordynatorem klastra energii może zostać dowolny członek klastra lub powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja. Certyfikacja klastrów energii odbywa się w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Energii. Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii stanowi potwierdzenie, że dana inicjatywa jest klastrem energii. Do tej pory odbyły się dwa konkursy, w ramach których przyznano 66 takich certyfikatów. W tym gronie znajduje się w 16 klastrów, które uzyskały Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem.

I Konkurs ogłoszony w 2017 roku

Wpłynęło 115 zgłoszeń z 15 województw.

Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii otrzymały 33 klastry z 12 województw, przy czym 10 najlepszych otrzymało Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem.

II Konkurs ogłoszony w 2018 roku

Wpłynęło 84 zgłoszeń z 14 województw.

Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw, 6 najlepszych klastrów otrzymało Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem.

Jesteśmy dumni, że w gronie 16 klastrów, którym Ministerstwo Energii przynało Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem, znajdują się aż trzy klastry – klienci ADM Poland: Karkonoski Klaster Energii, Słupski Klaster Bioenergetyczny oraz Dzierżoniowski Klaster Energii.

CZYTAJ O ADM POLAND

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku – dokument strategiczny, wskazujący kierunki rozwoju polskiej energetyki, zakłada, że w 2030 roku w Polsce będzie  funkcjonować około 300 obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym (klastrów energii i spółdzielni energetycznych). Stanowi to potwierdzenie, że energetyka rozproszona będzie odgrywała coraz większe znaczenie w polskim systemie energetycznym, a klastry energii będą formatem, w którym energetyka ta będzie się rozwijać.

ADM Poland wspiera podmioty na wszystkich etapach tworzenia oraz rozwoju organizacyjnego i funkcjonalnego klastrów energii.