- Doradzamy w zakresie energii rozproszonej -

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM Poland w Warszawie, przy ulicy Kajki 41/43 lok. 6, 04-634 Warszawa („Administrator”). 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skutek wypełnienia niniejszego formularza kontaktowego oraz dokonania dalszych działań z nim związanych. 

3. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu. 

4. Może Pani/Pan w każdym momencie zgłosić sprzeciw lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ADM Poland / Nowogrodzka 50 / 00-695 Warszawa