czwartek, 20 czerwca Doradzamy w zakresie energetyki rozproszonej
Shadow

Wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach zawiązywania inicjatywy klastrowej: od pierwszego spotkania grupy inicjatywnej, aż po ceremonię wręczenia Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii. 

Zaplecze doświadczonych i uznanych specjalistów posiada wszelkie kompetencje do prawidłowej organizacji i zarządzania projektem klastra energii na terenie kraju, poprzez:

  • Doradztwo prawne
  • Doradztwo w zakresie rynku energii i zarządzania energią
  • Doradztwo technologiczne
  • Doradztwo finansowe
  • Doradztwo marketingowe
  • Szkolenia, wykłady, seminaria.

„Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość energetyki, a magazynowanie energii to kluczowy czynnik, który zdecyduje o tempie odchodzenia od scentralizowanego modelu zaopatrzenia w energię do modelu rozproszonego.

ADM Poland od 2012 roku świadczy usługi na rynku energetyki rozproszonej i odnawialnej, konsekwentnie rozwijając swoje kompetencje w zakresie magazynowania energii. Nasze zaangażowanie w proces tworzenia klastrów energii wynika z przekonania, że proces przechodzenia od energetyki scentralizowanej, z wielkoskalowymi elektrowniami konwencjonalnymi oraz rozbudowaną siecią przesyłową i dystrybucyjną w stronę energetyki rozproszonej, gdzie energia wytwarzana i zużywana jest lokalnie, już się rozpoczął. Chcemy pomóc naszym klientom wpisać się w ten proces w sposób pozwalający na osiągnięcie realnych korzyści, zarówno ekonomicznych, jak też społecznych i środowiskowych.

Naszym celem jest, aby tworzony klaster stanowił realną wartość dodaną dla jego uczestników i lokalnej społeczności. Potwierdzeniem naszej umiejętności wypracowania strategii funkcjonowania i rozwoju klastra energii jest fakt, że w gronie 16 klastrów w Polsce posiadających Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem 3 klastry to inicjatywy, w których byliśmy odpowiedzialni za wypracowanie strategii rozwoju tych klastrów, sporządzenia ich bilansów energetycznych, analizy SWOT i przeprowadzenie przez cały proces certyfikacji.

1

Zgłoszenia w dwóch Konkursach Ministerstwa Energii w Polsce

1

Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii

1

Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii z Wyróżnieniem

1 %

Wszystkich wyróżnień uzyskali Klienci ADM Poland

Referencje

(...) Zespół ADM Poland posiada szeroko rozwinietę kompetencje w zakresie energetyki rozproszonej, obejmujące doradztwo w zakresie dnawialnych źródeł energii, rynku energii elektrycznej, ciepła oraz elektromobiności. Sposób działania firmy ADM Poland jest w peni profesjonalny, zorientowany na szukanie rozwiązań optymalnych dla klienta.
Andrzej Bronowicki
Prezes Zarządu
(...) Działanie zespołu ADM Poland cechuje najwyższy profesjonalizm połączony z elastycznością, przekładające się na skuteczność działania. Dziękując za dotychczasowe działania chciałbym podkreślić, że ADM Poland to solidny partner, z którym warto nawiązać długofalową współpracę.
Andrzej Wójtowicz
Prezes Zarządu

Barbara Adamska – ekspert w zakresie energetyki rozproszonej i magazynowania energii, właściciel firmy ADM Poland.

Współautorka strategii rozwoju klastra dla 4 klastrów energii: Karkonoskiego Klastra Energii, Energetycznego Klastra Oławskiego EKO, Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Wszystkie cztery klastry w ramach Konkursu organizowanego przez Ministerstwo Energii uzyskały Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, w tym trzy z nich Certyfikat z Wyróżnieniem.