czwartek, 18 kwietnia Doradzamy w zakresie energetyki rozproszonej
Shadow

Samorządy

Dlaczego samorząd w Klastrze Energii?

Jednostka samorządu terytorialnego to ważny uczestnik klastra energii.
  • Samorząd jest podmiotem tworzącym prawne, przestrzenne i inwestycyjne podstawy lokalnego rynku energetycznego (Prawo Energetyczne art. 18 i 19).
  • Radę Gminy uchwala Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię i Paliwa (PZC) – jest to dokument stanowiący lokalne uwarunkowanie regulacyjne.
  • Samorząd jest gwarantem równego traktowania wszystkich uczestników klastra energii. 

 

Klaster energii to korzyści dla lokalnej społeczności:
  • Zapewnienie niezawodności dostaw oraz niskich cen energii na danym obszarze
  • Zapewnienie lepszych warunków działania dla lokalnych przedsiębiorców, przyciągnięcie nowych inwestorów
  • Obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy
  • Nowe miejsca pracy w ramach klastra
  • Wsparcie realizacji polityki niskoemisyjnej
  • Wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego odnośnie wytwarzania i zużywania energii elektrycznej.

Aby skutecznie przebrnąć przez proces tworzenia oraz rozwoju organizacyjnego i funkcjonalnego klastrów energii czytaj:

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu:
+48 505 105 040
+48 505 971 579
kontakt@admpoland.pl