niedziela, 19 maja Doradzamy w zakresie energetyki rozproszonej
Shadow

Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy są kluczowymi uczestnikami klastrów energii.

Celem działania klastra energii jest osiągnięcie wartości dodanej dla każdego uczestnika. Korzyści dla przedsiębiorców dzięki uczestnictwu w klastrze, to:
  •  Preferencje w dostępie do źródeł finansowania inwestycji OZE
  • Poprawa ekonomiki wytwórców energii OZE
  • Niższe ceny energii elektrycznej i ciepła
  • Wsparcie w zakresie wypełnienia wymogów ustawy o efektywności energetycznej (jednostki sektora publicznego, przedsiębiorstwa)
  • Realizacja indywidualnych inwestycji w ramach programu inwestycyjnego klastra
  • Wizerunek przedsiębiorstwa proekologicznego
  • Kwestia odpowiedzialności społecznej biznesu.

Najczęściej uczestnicy klastra energii to wytwórcy energii elektrycznej i ciepła w źródłach wytwórczych działających na terenie klastra, najwięksi odbiorcy energii elektrycznej i ciepła, podmioty zainteresowane inwestycjami w nowe źródła wytwórcze, infrastrukturę sieciową czy infrastrukturę służącą ładowaniu pojazdów elektrycznych, podmioty działające w branży energetycznej.

Klaster energii to szansa dla firm na wykształcenie kompetencji oraz opracowanie produktów dedykowanych dla energetyki rozproszonej.

Aby skutecznie przebrnąć przez proces tworzenia oraz rozwoju organizacyjnego i funkcjonalnego klastrów energii czytaj:

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu:
+48 505 105 040
+48 505 971 579
kontakt@admpoland.pl